Jak działamy

Obecnie żyjemy w świecie nieustannych zmian, dlatego firmy coraz częściej muszą na nowo szukać odpowiedzi na pytania:

Co rozwijać?

Jak finansować rozwój?

Gdzie sprzedawać?

Nasze doświadczenia wskazują jednoznacznie, że obecnie dla mikro, małych i średnich firm, drogą do utrzymania i wzmacniania pozycji konkurencyjnej jest koncentracja działań w trzech głównych obszarach:

INNOWACJE

Wdrażaj wiedzę, twórz technologie, chroń własność intelektualną

koszt

KAPITAŁ

Zmniejsz koszt finansowania, wykorzystaj dotacje i pożyczki UE

EKSPORT

Rozszerz rynki, zwiększ sprzedaż, działaj globalnie

Rozwijając: Innowacje, Kapitał, Eksport (IKE) możesz zapewnić swojej firmie podstawy jej konkurencyjności i perspektywy dalszego rozwoju.

ZRÓB Z NAMI PIERWSZY KROK DO STWORZENIA FIRMOWEGO IKE