Eksport

zagraniczne rynki

Nie wybieraj zagranicznych rynków przypadkowo.Najpierw zdobądź informacje, gdzie jest popyt na Twoje produkty, jakie są ceny, z kim będziesz konkurował.

koszt

Zmniejsz koszt wejścia na rynek zagraniczny,pozyskując dotacje UE lub niskooprocentowane pożyczki na eksport.

Oprzyj swój model eksportu na wiedzy i analizie danych, a nie na przypadkach rynkowych. Jedną z metod pozyskiwania informacji o produktach i rynkach są dane statystyczne oparte na kodzie celnym produktów.

Każdy produkt przeznaczony na eksport posiada jednolity, zharmonizowany kod celny, obowiązujący na całym świecie. To tzw. kod HS (Harmonized System). Kod produktu pozwala na precyzyjne określenie, gdzie dany produkt jest sprzedawany, jaki jest wolumen oraz wartość sprzedaży, jakie są przeciętne ceny, jaka jest zagraniczna konkurencja.

DYSPONUJĄC TAKIMI DANYMI BĘDZIESZ MÓGŁ PODEJMOWAĆ NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE BIZNESOWE, TAKIE JAK:

Na jakich nowych rynkach się rozwijać?

Czy obecne rynki są dla mnie dobre?

Jaka jest moja konkurencja?

Jak kształtować swoją ofertę eksportową?

Jakie przyjąć strategie sprzedaży?

Jakie wybrać targi lub misje handlowe?

Jak mają wyglądać moje kanały komunikacji z rynkiem?

eksport-import

Proponowany przez nas model eksportu opiera się na dostarczeniu Ci niezbędnych danych, które pozwolą Twojej firmie na zminimalizowanie ryzyka wyboru niewłaściwych rynków. Przed decyzjami finansowymi poznasz odpowiedzi na postawione powyżej pytania eksportowe.

Być może chcesz być również importerem, który sprowadza niezbędne surowce czy półprodukty do realizacji swojej produkcji?

Podobnie jak w przypadku eksportu, na podstawie kodu celnego produktu, pokażemy Ci najważniejszych dostawców, ilości i wartości sprzedaży, a także ceny. Posiadając dostarczone przez nas, niezbędne informacje, możesz zarówno lepiej kontrolować koszty importu, jak i tworzyć swoje rynki eksportowe.

W zależności od potrzeb, proponujemy Ci trzy wersje naszych analiz rynkowych
(eksportowe i importowe) o różnym stopniu uszczegółowienia:
Basic

Medium

Premium

Cena analizy uzależniona jest od ilości informacji, jakie ona zawiera.

Reasumując – Co możemy zrobić dla Ciebie na rynkach zagranicznych?

Dostarczyć najważniejsze informacje rynkowe do podejmowania decyzji w zakresie zarówno eksportu, jak i importu

Zmniejszyć koszt wejścia na rynek zagraniczny poprzez wykorzystanie dotacji oraz instrumentów pożyczkowych z dofinansowaniem UE

Znaleźć finansowanie dla transakcji zagranicznej, zarówno zakupu jak i sprzedaży

Zabezpieczyć płatności od kontrahentów

Przygotować strategię rynkową

Przygotować umowę w handlu międzynarodowym

Podjąć inne działania wg ustaleń

Outsourcing Eksportu
Jeśli nie masz na razie możliwości zbudowania działu eksportu i marketingu zagranicznego, możesz zlecić to naszej firmie. Wykonany dla Ciebie niezbędne analizy, stworzymy umowy, znajdziemy kontrahentów, wypromujemy Twój produkt na rynkach zagranicznych. Będziemy pracować z Tobą na zasadzie prowizji od sukcesu.

RAPORT
GLOBAL IMPORT

Dane, jakie otrzymasz:

Informacje o 50 największych rynkach wskazujące, gdzie jest popyt na Twój produkt

RAPORT
EXPORT POLSKA

Dane, jakie otrzymasz:

Informacje, na jakie rynki eksportuje Twoja konkurencja z Polski

RAPORT
MARKET STATISTICS

Dane, jakie otrzymasz:

Dane sprzedaży z wybranego rynku eksportowego

RAPORT
CLIENT

Dane, jakie otrzymasz:

Listę firm, które mogą być Twoim kontrahentem

(raport wyceniany indywidulanie)