O mnie

Właścicielem firmy jest Hanna Gałusa. Od ponad 15 lat wraz ze współpracownikami świadczymy usługi dla firm sektora MSP. W tym czasie pomoglismy wielu firmom podnieść ich pozycję konkurencyjną, wdrożyć innowacje, rozwinąć nowe technologie, zwiększyć eksport. Doradzaliśmy w kwestiach planowania finansowego i nowych rynków sprzedaży, z sukcesem wykorzystując fundusze PHARE, przed akcesją Polski do Unii Europejskiej oraz środki finansowe z funduszy UE z perspektywy budżetowej na lata 2007-2013 i obecnej 2014-2020.

ZREALIZOWANE PROJEKTY - więcej

Wprowadzenie technologii naświetlania offsetowych form drukowych CTP (computer to plate) poprzez zakup nowej maszyny.

Promotion of PPHU “Adamo” products on international markets

Promotion of “Grafix” services on international markets

Innowacja produktów poligraficznych firmy GRAFIX przez zakup inwestycyjny nowoczesnych maszyn - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Wzrost konkurencyjności i szans umocnienia się na rynku usług poligraficznych firmy Grafix poprzez rozbudowę i wprowadzenie nowych procesów technologicznych i obsługi klienta. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Modernizacja i wdrożenie nowych technologii w produkcji biżuterii dla firmy „Jubilex” ( SPO WKP) priorytet II Działanie 2.3. „Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez inwestycje”

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „JANUS” Remont i modernizacja chłodni z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań projektowo-technologicznych – Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji.

Stworzenie nowoczesnej platformy magazynowej produktów mrożonych z wykorzystaniem innowacji technologicznej – program Kredyt Technologiczny BGK.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem „SKID” w ramach działania wdrożenie pozyskanych technologii.

„Innowacje i Technologie dla Rozwoju Przedsiębiorstw”. Straż Portowa Sp z o.o.

Wzrost konkurencyjności firmy” WIRAX” poprzez modernizację parku maszynowego – Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Promocja nowej kolekcji wyrobów na targach Bangkok Gems &Jewelry Fair - Polcarat-Design

Prezentacja Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią (IZE) firmy Solwena na targach Smart City oraz CEBIT- Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Promocja i wzrost rozpoznawalności produktów oferowanych przez TAMARK na rynkach zagranicznych. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Internacjonalizacja MŚP.

Innowacyjne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wzrost konkurencyjności firmy BMS poprzez wprowadzenie nowych i unowocześnienie usług rzeczoznawstwa ładunkowego- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego.

Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowej obróbki metalu prowadzące do uruchomienia produkcji nowych wyrobów oraz usług w firmie WIRAX- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego.

Badania potwierdzające możliwość zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie komunikacji oraz wizualizacji zagrożeń w warunkach akcji przeciwpożarowej - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Działalność społeczna

Ponadto angażuję się w działania społeczne związane z krzewieniem kultury mentoringu. Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z liderami podmiotów ekonomii społecznej i początkującymi przedsiębiorcami w ramach programów społecznych. Tworzę programy mentorskie szyte na miarę potrzeb organizacji.

Jestem również również fundatorem i wiceprezesem Fundacji Forum Mentorów.

Jeśli chciałbyś wdrożyć program mentorski w swojej firmie/organizacji albo pomóc innym w rozwoju dzieląc się własnym doświadczeniem i zostać mentorem, zapraszamy do kontaktu.

Doradca biznesowy, Project Manager, Ekspert w zakresie pomocy publicznej, Innowator.

Wieloletni i doświadczony Project Manager. Tworzy innowacyjne projekty dla przedsiębiorców i doradza na każdym etapie ich realizacji. Specjalizuje się w zakresie pozyskiwania finansowania na działalność B+R oraz rozliczania projektów, które otrzymały pomoc publiczną. Kreuje i wdraża innowacje w organizacjach. Certyfikowany Ekspert ds. Funduszy Strukturalnych UE. Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej – Studium podyplomowego „Przywództwo w Innowacjach”.

Współpracujemy