Innowacje

Przedsiębiorcy najczęściej traktują innowację jako coś dużego, drogiego i niedostępnego. W naszym rozumieniu innowacja to zmiana, usprawnianie prowadzące do:

  • stworzenia nowego lub unowocześnienia istniejącego produktu,
  • zastosowania nowej technologii, metod produkcji,
  • stworzenia nowego rynku zbytu.

Czy myślisz, że innowacje to coś nie dla Ciebie, że są za drogie ? Tak nie jest. Pokażemy w jaki sposób podejść do tworzenia innowacji i zmniejszenia kosztu ich pozyskania.

WDRAŻAJ Z NAMI INNOWACJE

Naszym klientom proponujemy “Model 5 kroków wdrażania innowacji”

1
Wybierz technologię, którą chcesz pozyskać

Umożliwimy kontakt z instytucjami naukowymi, rzecznikami patentowymi i brokerami innowacji

2
Znajdź źródła finansowania. Zmniejsz koszt badań i wdrożeń wykorzystując dostępne dotacje lub niskooprocentowane pożyczki UE

Pozyskamy dofinansowanie

3
Produkuj wyroby w ulepszonej technologii

Doradzimy jak skorzystać z możliwości wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej

4
Zabezpiecz prawa własności do nowego know-how

Zapewnimy doradztwo prawne

5
Wykorzystaj chłonne rynki zagraniczne do sprzedaży ulepszonych lub nowych produktów

Pokażemy rynki, na których możesz sprzedać swoje produkty

Co możemy zrobić wspólnie z twoją firmą w zakresie innowacji?

Doradzić jak skorzystać z możliwości wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej

Pozyskać finansowanie

Zabezpieczyć twoje know – how

Pokazać rynki, na których możesz sprzedać swoje produkty

Innowacji w zużyciu energii (OZE, fotowoltaika itp)