Kapitał

koszt

Szeroka oferta dotacji i pożyczek z niskim oprocentowaniem pozwala znacząco zmniejszyć koszt projektów, czasami aż o 85%.
Oferujemy wsparcie w zakresie pozyskania środków finansowych z dotacji UE na:

 • innowacje,
 • technologie,
 • wzornictwo,
 • eksport.

Drugą alternatywą pozyskania kapitału są szybkie i tanie pożyczki z dofinansowaniem ze środków UE. Ich oprocentowanie to czasami tylko 1 % w skali roku, a procedury aplikowania znacznie prostsze.

Oferujemy wsparcie w aplikowaniu o pożyczkę na:
 • zakup linii produkcyjnych, maszyn, urządzeń,
 • zakup surowców i półproduktów,
 • zakup nowego oprogramowania,
 • badania i rozwój,
 • zakup nieruchomości,
 • zatrudnienie,
 • rozwój eksportu.

DLA TWOICH PRZEDSIĘWZIĘĆ:

Dokonamy oceny możliwości pozyskania dofinasowania

Sprawdzimy kwalifikowalność firmy i pomysłu do konkretnego programu dotacyjnego, przeprowadzamy analizę powiązań z innymi podmiotami oraz zweryfikujemy aspekty ekonomiczne, w tym przesłanki występowania trudnej sytuacji ekonomicznej.

Zoptymalizujemy koncepcję projektu

Doradzimy jak dostosować projekt do wymogów instytucji finansujących, z jednoczesnym zachowaniem założeń przedsięwzięcia.

Zarekomendujemy najlepsze źródła finansowania

Zarekomendujemy optymalne źródło finansowania planowanego przedsięwzięcia przy uwzględnieniu najwyższego prawdopodobieństwa otrzymania wsparcia.

Przygotujemy pełną aplikację o udzielenie dotacji lub pożyczki

Przygotujemy wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami jak biznes plan i model finansowy przedsięwzięcia oraz kompletną dokumentację do umowy o dofinansowanie.

Wesprzemy w zarządzaniu projektem

Przygotujemy wzory i stworzymy obieg dokumentów dostosowany do struktury firmy, przeprowadzimy szkolenia z zasad rozliczania i prowadzenia ewidencji wydatków w projekcie.

Rozliczymy przyznane dofinansowanie

Przygotujemy wnioski o płatności zaliczkowe i refundacje, doradzimy jak skonstruować wnioski o zmiany i aneksy do umowy o dofinansowanie, przygotujemy procedury zakupów zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokumenty do kontroli dla instytucji finansującej i raporty z okresu trwałości.

Przeprowadzimy audyt projektu

Zweryfikujemy poprawność prowadzonej dokumentacji projektowej, sprawdzimy spójność z dokumentacją firmy i zaproponujemy niezbędne zmiany.